محبوب ترین تورها

دیزین
دیزین
کیش
کیش
قشم
قشم
شیراز
شیراز
عتبات
عتبات
به ما نگاه کنید

محبوب ترین تورها

1,590,000 تومان

تورعتبات عالیات

 
بهار وتابستان سال 98 همراه با تورهای متنوع “پالیزگشت”
تورعتبات عالیات
8روزه

خدمات تور
4شب اقامت در کربلا و 3 شب اقامت در نجف و کاظمین

2,600,000 تومان

تور کیش

بهار وتابستان سال 98 همراه با تورهای متنوع “پالیزگشت”
 تور کیش
4 روزه 

خدمات تور
3شب اقامت در هتل
صرف صبحانه ناهار شام
بازدید از

310,000 تومان توردیزین

تور دیزین

بهار وتابستان سال 98 همراه با تورهای متنوع “پالیزگشت”
 تور دیزین
2 روزه 

خدمات تور
اقامت در هتل بین المللی دیزین
صرف صبحانه ناهار شام عصرانه

1,250,000 تومان

تور شیراز

بهار وتابستان سال 98 همراه با تورهای متنوع “پالیزگشت”
تـور شیراز
4 روزه

خدمات تور
3شب اقامت در هتل
صرف صبحانه ناهار شام
اتوبوس توریستی لوکس در