• 310,000 تومان توردیزین

  تور دیزین

  بهار وتابستان سال 98 همراه با تورهای متنوع “پالیزگشت”
   تور دیزین
  2 روزه 

  خدمات تور
  اقامت در هتل بین المللی دیزین
  صرف صبحانه ناهار شام عصرانه